اصول کار Particle Counter

اصول کار Particle Counter (PC ) :

PC ذرات را دانه به دانه نمی شماره چون این عمل امکان پذیر نیست. بلکه  مجموعه را به بی نهایت مش تقسیم می کند و نور باز تابیده از مش­ها را می شمارد و این شمارش با تعداد دانه به دانه ذرات با درصد خطای کمی هم اندازه است. شمارش ذرات هدف که با گرفتن پالس  داده می شود در مقابل پالس هایی که در واقع خطای سیستم است وضوح بهتری دارند که نشان دهنده ذرات هدف هستند.

بیشتر

معرفی استاندارد ها

معرفی استاندارد ها :
استاندارد های متنوعی در مورد فیلتراسیون هوا مطرح است . مهمترین آن استاندارد اروپا EN779 و استاندارد آمریکایی Ashrae 52 است .
معرفی استاندارد EN779
استاندارد EN779 مربوط به استاندارد فیلتر هوا است و در سه دوره 2012 , 2002, 1993 تکمیل شده است. این استاندارد فیلتر ها را به شش گروه اصلی تقسیم می کند . کلاس G که برای Coarse filter است و از G1 تا G4 تقسیم می شود .

بیشتر